پایاشیمی

پایاشیمی

روغن انتقال حرارت Shell

روغن انتقال حرارت Shell

اشتراک گذاری

توضیحات

روغن انتقال حرارت Shell که بر پایه مواد معدنی و افزودنی های مرغوب تولید می شوند اصولا تا دمای 300 درجه سانتی گراد در تجهیزات صنعتی استفاده می شوند. روغن انتقال حرارت شل در قالب مدل های زیر تولید و توسط پایا شیمی ماد به مشتریان عزیز ارائه می شود:

  • روغن انتقال حرارت شل THERMIA B  دانسیته 867
  • روغن انتقال حرارت شل  TRANSFER HEAT   S2  دانسیته 857
  • روغن انتقال حرارت شل THERMIA D دانسیته 885
  • روغن انتقال حرارت شل THERMIA Eدانسیته 906

روغن انتقال حرارت Shell Thermia B

روغن انتقال حرارت شل Thermia B به منظور کاربرد در سیستم های انتقال حرارت تولید و عرضه می شوند. روغن انتقال حرارت شل ترمیا B از مقاومت بالایی در برابر اکسیداسیون و حرارت برخوردار است.

از مهم ترین خصیصه های روغن انتقال حرارت می توان به بازدهی بالای آن اشاره کرد که انتقال حرارت به صورت غیر مستقیم در سیستم های بسته را افزایش می دهد. همچنین ضریب هدایت روغن انتقال حرارت شل بسیار بالا است تا بتواند در حین انجام عملیات از خود گرانروی نداشته باشد و لجن به جای نگذارد. این نوع روغن ها به صورت عمومی حداکثر تا دمای 300 درجه سانتی گراد قابلیت استفاده در سیستم های بسته را دارند.

روغن انتقال حرارت Shell Thermia B می تواند در تجهیزات انتقال حرارت مداوم با محدودیت های کاربرد شامل حداکثر دمای فیلم 340 درجه سانتیگراد و حداکثر دمای کل 320 درجه سانتی گراد استفاده شود. عمر روغن های انتقال حرارت شل به طراحی سیستم، شرایط نگهداری روغن صنعتی و کنترل به موقع پارامتر های ویسکوزیته، اسیدیته و نقطه اشتعال بستگی دارد.